Den nya fasadbelysningen Hammarlunda finns att köpa hos en återförsäljare i din närhet. Hammarlunda är ett 12v belysningssystem för husfasader. Systemet är mycket flexibelt då du fritt väljer den armatur du önskar samt hur många du behöver. Det är snabbt, mycket enkelt samt säkert att installera. Du gör ingen åverkan på ditt hus och slipper anlita elektriker.